Önértékelő eszköz

Az önértékelő kérdőív úgy lett kialakítva, hogy segítsen a bányaiparban működő KKV-kban foglalkoztatott munkavállalóknak felmérni a munkavédelem alapvető elveivel, a jogszabályokkal, a szerepek megosztásával, az egyszerűsített kockázatértékeléssel (robbanóanyagok, zaj, vibráció, mobil berendezések) kapcsolatos ismereteit. A kérdőív alkalmazható olyan szerződéses munkavállalók esetében is, akik egy bányában végeznek munkát.

A bányaipari munkavállalók részére készült munkavédelmi önértékelő kérdőív ismertetése

A “A munkavédelmi igazgatási rendszer szakismereteinek és kompetenciáinak fejlesztése és terjesztése a bányaipari vállalatoknál, testre szabva a bányaiparban működő kis, közép és mikro vállalatokra” című projekt kialakított egy munkavédelemről szóló önértékelő kérdőívet a bányaiparban foglalkoztatott munkavállalók részére. Ez egy olyan kérdőív, amit olyan személyek használhatnak, akik a bányaiparban dolgoznak, és szándékuk fejleszteni tudásukat az alapvető munkavédelmi kérdésekkel kapcsolatban.

A kérőív alkalmazójának az a feladata, hogy válaszoljon az alapvető munkavédelmi paraméterekkel kapcsolatos kérdésekre abból a célból, hogy meg lehessen határozni, milyen ismeretekre és készségekre van szüksége ahhoz, hogy sikeresen tudja kezelni a munkahelyén megjelenő kockázatokat. Azoknak a pontértékeknek az alapján, amelyeket az egyes kérdésekre adott válaszokra kap, az önértékelő eszköz javaslatot tesz a tananyag megfelelő fejezetének tanulmányozására, majd emlékezteti az adott prezentáció áttanulmányozása után arra, hogy ismételje meg a kérdőív kitöltését. A teljesítmény összértéke arra szolgál a képzés végén, hogy szemléltesse az egyes résztvevők személyes haladását.

A kérdőív különböző fejezetekre oszlik, amelyek egy bányaipari KKV alapvető munkavédelmi paramétereit fedik le, mint pl. nehézgépek mozgása, robbanóanyagok használata, pornak való kitettség stb.  A kérdések olyan pontokat tartalmaznak, amelyek figyelmet követelnek, és arra késztetik a munkavállalót, hogy megelőző magatartást tanúsítson ezekkel a paraméterekkel szemben a teszt megismétlésének útján. A gyakorlatban mindenki, aki elvégzi ezt a tesztet, egy “pillanatfelvételt” készít a teljesítményéről a teszt előtt és után. Ezeknek a “pillanatfelvételeknek” az összehasonlítása alapján lemérhető, milyen haladást ért el az adott munkavállaló a munkahelyi kockázatok kezelésében.

Kérdőív

határozzuk meg azokat a munkavédelmi paramétereket, ahol alacsony pontszámot értünk el

Tananyag

Tanulmányozzuk a tananyagnak azt a részét, ahol fejlesztésre van szükségünk

Konzultáljunk a munkavédelmi vezetőnkkel

azokról a kérdésekről, amelyek még tisztázandók a tananyag áttanulmányozása után

Alkalmazzuk a tanultakat a hétköznapokban

a munkavégzés közben emlékezzünk a tanultakra és mondjuk el munkatársainknak is

Töltsük ki ismét a kérdőívet

hat hónap elteltével, és hasonlítsuk össze az első eredménnyel

Jegyezzük fel az elért eredményt

határozzuk meg a következő témát

Osszuk meg tapasztalatainkat

mondjuk el munkatársainknak és munkavédelmi vezetőnknek

Az önértékelő kérdőívnek egy második modulja a munkavédelmi vezetők részére lett kifejlesztve.