EU jogszabályok

Az európai bányaipar elkötelezetten javítja munkavédelmi eredményeit, és sok esetben meghaladja a jogi előírásokat az igazgatás és a megtett intézkedések tekintetében. Az európai munkavédelmi jogszabályok célja megteremteni a bányaiparra vonatkozó munkavédelmi előírások minimumát.

  • a 92/104/EEC Irányelv – A Tanács 92/104/EGK irányelve (1992. december 3.) az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről
  • a 92/91/EEC Irányelv – A Tanács 92/91/EGK irányelve (1992. november 3.) az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről,

valamint egy sor általánosan alkalmazható EU Irányelv, mint pl.:

A (89/391/EEC) sz. Tanácsi Keret-Irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

Munkahely, berendezés, jelzések, egyéni védőfelszerelés
  • 89/654/EGK -A TANÁCS IRÁNYELVE (1989. november 30.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/104/EK IRÁNYELVE (2009. szeptember 16.) a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről
  • 89/656/EGK A Tanács irányelve a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről
  • A Tanács 92/58/EGK irányelve (1992. június 24.) a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/92/EK IRÁNYELVE (1999. december 16.) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről
Munkaterhelés, ergonómia, pszichoszociális kockázatok
Fizikai tényezők
Vegyi tényezők
Biológiai tényezők
  • Directive 2000/54/EC Az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve (2000. szeptember 18.) a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
Témaspecifikus irányelvek

Valamint olyan rendelkezések, amelyek nemzeti szintű jogszabályokba és bányatörvényekbe foglaltak a tagállamokban.

Az ágazat aláírta azt az EU Ágazati Párbeszéd megállapodást, amely a belélegezhető kristályos szilícium-dioxiddal szembeni védelemről szól (NEPSI).

Az ágazat számos munkavédelmi útmutatót dolgozott ki az évek során.