Zawsze bezpieczny w pracy

Projekt

Rozwój i promowanie umiejętności i kompetencji miękkich w zarządzaniu systemem BHP dostosowanym do potrzeb małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw przemysłu wydobywczego.

Narzędzie samooceny

Narzędzie samooceny ma na celu pomoc pracownikom MŚP wydobywczych w przeglądzie podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy, podsumowujących podstawowe zasady BHP, wymogi prawne, dystrybucję lub role, uproszczone techniki oceny ryzyka dla powszechnych i nowych zagrożeń związanych z działalnością wydobywczą, takimi jak materiały wybuchowe…

Materiał szkoleniowy

Materiał szkoleniowy został opracowany w celu dostarczenia pracownikom sektora wydobywczego podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony siebie i osób, z którymi pracują w codziennych czynnościach…

Biblioteka

Dowiedz się więcej o regulacjach UE i narodowej legislacji dotyczącej BHP w naszej bibliotece…

Przydatne informacje

W tej podsekcji strony internetowej znajdziesz wytyczne, wytyczne krajowe, animowane dokumenty i linki do interesujących inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy…