Винаги в безопасност на работното място

Проектът

Разработване и популяризиране на меки умения и компетенции за система за управление на БЗР, специално разработена за малки и средни и микропредприятия в добивната промишленост.

Инструмент за самооценка

Инструментът за самооценка е предназначен да помогне на работещите в добивните МСП да прегледат основите на здравето и безопасността, обобщавайки основните принципи на БЗР, законовите изисквания, разпределението или ролите, опростените техники за оценка на риска за често срещащи се и възникващи рискове от минни дейности като експлозиви, вибрации, шум и мобилно оборудване…

Материал за обучения

Материалът за oбучение е разработен, за да предостави на служителите в добивния сектор основни знания и умения за това как да защитят себе си и хората, с които работят в ежедневните си дейности…

Библиотека

Колекцията от европейското законодателство за БЗР има за цел да осигури минималните изисквания за БЗР за добивни дейности…

Други полезни връзки

В този подраздел на уебсайта ще намерите селекция от полезни връзки за БЗР…