Законодателство на ЕС

Европейската минна индустрия се ангажира непрекъснато да подобрява своите досиета за здраве и безопасност и в много случаи надхвърля законовото съответствие при управлението и предприетите мерки. Колекцията от европейското законодателство за БЗР има за цел да осигури минималните изисквания за БЗР за добивни дейности…

Национално законодателство за здравословни и безопасни условия на труд

Полезни материали

В този подраздел на уебсайта ще намерите насоки, национални указания, анимирани документи и връзки към интересни инициативи в областта на здравословните и безопасни условия на труд…

Други полезни връзки