Описание

Проектът се фокусира върху идентифицирането на текущото състояние на здравето и безопасността при работа (BZR) на получените индустрии в пет държави от ЕС (България, Чехия, Унгария, Полша и Испания) с помощта на национални и европейски асоциации и организации за придобиване на сектор…

Програма на проекта

Работната програма се състои от пет основни задачи:

1. Събиране на данни за идентифициране на състоянието на БЗР в добивната промишленост (МСП).

2. Оценка на нуждите от БЗР в добивната промишленост…

Партньори на проекта

Развитието и насърчаването на „гъвкави“ умения и компетенции по управление на БЗР в добивните предприятия е споделена отговорност и основна цел както за работодателите, така и за служителите…