Материал за обучения

Материалът за обучение е разработен, за да предостави на служителите в добивния сектор основни знания и умения за това как да защитят себе си и хората, с които работят в ежедневните си дейности. Материалът за обучения предоставя също така начини за комуникация и сътрудничество по въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното ви място, целящи да поддържат всички служители в сектора здрави и работещи безопасно.

Материалът е подготвен в кратки презентации, които обхващат най-често срещаните опасности и рискове, които са налице в добивния сектор, и е организиран в следните тематични раздели:

Този материал може да се използва като самостоятелен материал или като резултат от инструмента за самооценка. Всеки служител от добивния сектор се приканва да отговори на въпроси за ключовите параметри за здравето и безопасността, за да идентифицира необходимите умения и нивото на знания, от които се нуждае за ефективно управление на професионалните рискове на работното си място. Въз основа на резултата, който постига за въпрос; инструментът за самооценка ще предложи да се направи преглед на съответните учебни материали, свързани с всеки раздел.

Общият резултат от тяхното представяне ще бъде използван за илюстриране на индивидуалното им подобрение след обучението.

Този материал има за цел да информира и не замества обучението и консултациите, които служителят трябва да получи на работното си място.