Полезни материали

В този подраздел на уебсайта ще намерите насоки, национални указания, анимирани документи и връзки към интересни инициативи в областта на здравословните и безопасни условия на труд..

България

Код за добри практики в откиритя добив на МОТ, работен вариант, в превод на български език

Чешка република

https://www.mpsv.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci-1
https://www.bozpinfo.cz/kategorie/normy-csn

Унгария

Полша

https://energiapress.pl/news/8/po-co-gornikowi-aparat-ucieczkowy
http://www.streswpracy.pl

Испания