Партньори на проекта

Развитието и насърчаването на „гъвкави“ умения и компетенции по управление на БЗР в добивните предприятия е споделена отговорност и основна цел както за работодателите, така и за служителите. Участниците в този проект са ключови играчи от организациите на работодателите в добивната промишленост от една страна, както и на синдикатите на работниците от друга.

Представители на работодателите:

Euromines – ръководител на проекта
Българска минно-геоложка камара
КОНФЕДЕМ
Организация на полските работодателите от медодобивната промишленост
Унгарска минна асоциация
Těžebni Unie – чешка минна асоциация

Представители на служителите:

IndustriAll – събенефициент
Полски профсъюз на миньорите
Унгарски минен съюз BDSZ
UGT FICA
Синдикална миньорска федерация „Подкрепа” – България

Допълнително този проект е подкрепен
от ключови участници на организациите
на работодателите в добивната промишленост като: