Инструмент за самооценка

Инструментът за самооценка е предназначен да помогне на работещите в добивните МСП да прегледат основите на здравето и безопасността, обобщавайки основните принципи на БЗР, законовите изисквания, разпределението или ролите, опростените техники за оценка на риска за често срещащи се и възникващи рискове от минни дейности като експлозиви, вибрации, шум и мобилно оборудване…

Материал за обучения

Материалът за бучение е разработен, за да предостави на служителите в добивния сектор основни знания и умения за това как да защитят себе си и хората, с които работят в ежедневните си дейности…