Při práci vždy v bezpečí

Projekt

Rozvoj a podpora měkkých dovedností a kompetencí pro systém řízení BOZP šitý na míru malým a středním a mikro podnikům těžebního průmyslu.

Nástroj sebehodnocení

Nástroj sebehodnocení je navržen tak, aby pomohl pracovníkům těžebních malých a středních podniků zkontrolovat základy bezpečnosti a ochrany zdraví se shrnutím základních principů BOZP, právních požadavků, rozdělení nebo rolí, zjednodušených technik hodnocení rizik pro běžná a vznikající rizika těžební činnosti, jako jsou výbušniny, vibrace, hluk a mobilní zařízení…

Školicí materiál

Školicí materiál je vyvinut tak, aby zaměstnancům těžebního sektoru poskytl základní znalosti a dovednosti, jak chránit sebe a lidi, se kterými pracují při svých každodenních činnostech…

Knihovna

Další informace o právních předpisech EU a vnitrostátních právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci najdete na naší stránce knihovny …

Užitečné odkazy BOZP

V této podsekci webových stránek najdete výběr užitečných odkazů na BOZP …