Název projektu:

Rozvoj a podpora měkkých dovedností a kompetencí pro systém řízení BOZP šitý na míru malým a středním a mikro podnikům těžebního průmyslu.

Projekt se zaměřuje na identifikaci současného stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) těžebního průmyslu v pěti členských státech EU (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Španělsko) za pomoci národních a evropských sdružení a federací těžebního sektoru. Tento projekt, jehož cílem je zjistit nedostatky

a potřeby malých a středních podniků a mikro těžebních podniků, se pokouší pokrýt nejen tradiční, ale i nová a vznikající rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Získané znalosti byly použity k rozvoji školení, které má zaměstnancům pomoci dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.