Nástroj sebehodnocení

Nástroj sebehodnocení je navržen tak, aby pomohl pracovníkům těžebních malých a středních podniků zkontrolovat základy bezpečnosti a ochrany zdraví se shrnutím základních principů BOZP, právních požadavků, rozdělení nebo rolí, zjednodušených technik hodnocení rizik pro běžná a vznikající rizika těžební činnosti, jako jsou výbušniny, vibrace, hluk a mobilní zařízení. Nástroj sebehodnocení je také určen dodavatelům, kteří mohou být přítomni na těžebním místě.

Popis nástroje sebehodnocení BOZP pro pracovníky těžebního sektoru

Projekt „Rozvoj a podpora měkkých dovedností a kompetencí řízení BOZP v těžebních podnicích zaměřených na malé a střední podniky“ vyvinul nástroj sebehodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určený pro pracovníky těžebního sektoru. Nástrojem sebehodnocení je dotazník, který může použít někdo, kdo pracuje v těžebním sektoru, aby si pomohl zlepšit svou výkonnost v klíčových otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví.

Uživatel nástroje sebehodnocení je vyzván k zodpovězení otázek týkajících se klíčových parametrů bezpečnosti a ochrany zdraví s cílem určit potřebné dovednosti a úroveň znalostí, které potřebuje k efektivnímu řízení pracovních rizik na svém pracovišti. Na základě skóre, kterého dosáhnou za každou otázku; jim nástroj sebehodnocení navrhne zkontrolovat odpovídající školící materiál, který je vytvořen pro každou oblast a připomene jim, aby test po školení zopakovali. Celkové skóre jejich výkonu bude použito k zobrazení jejich individuálního zlepšení po tréninku.

Nástroj sebehodnocení je rozdělen do různých částí, které pokrývají různé základní kritéria pro bezpečnost a ochranu zdraví v těžebním areálu malé a střední společnosti, jako je pohyb velkých vozidel, používání výbušnin, vystavení prachu atd. Otázky obsahují body, které vyžadují pozornost a povzbuzují pracovníka k přijmutí preventivního chování vzhledem k těmto kritériím opakováním tohoto testu. V praxi každý uživatel pořídí „snímky“ svého výkonu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví před a po školení. Ze srovnání těchto „snímků“ je patrné sebezdokonalování v řízení rizik.

Vezměme si nástroj sebehodnocení BOZP

Začněte identifikací klíčových kritérií bezpečnosti a ochrany zdraví, u kterých máte nízké skóre a potřebujete je zlepšit

Školení v oblasti BOZP

Viz školicí materiál pro bezpečnost a ochranu zdraví podle kritérií, které jste již dříve identifikovali jako potřebné ke zlepšení

Diskutujte se svým manažerem BOZP

Poraďte se se svým manažerem pro bezpečnost a ochranu zdraví v případě, že máte nějaké další dotazy nebo obavy po školení

Aplikujte získané poznatky ve svých každodenních úkolech

Provádějte své každodenní činnosti s použitím tipů a pokynů pro bezpečnost a ochranu zdraví v kritériích, ve kterých jste se školili. Podělte se o své zkušenosti se svými spolupracovníky

Opakování nástroje sebehodnocení BOZP

Udělejte si stejný test po šesti měsících a porovnejte své skóre s počátečními výsledky. Zkontrolujte, zda existují další problémy, které je třeba řešit.

Pokrok

Zaznamenejte svůj pokrok v kritériích bezpečnosti a ochrany zdraví, které jste potřebovali zlepšit. Upřednostněte další zdravotní a bezpečnostní body, které je třeba řešit.

Podělte se o své zkušenosti

Podělte se o své zkušenosti se svými spolupracovníky a manažerem bezpečnosti a ochrany zdraví. Vyměňte si nápady vedoucí ke zlepšení.

Druhý modul nástroje sebehodnocení byl také vyvinut pro manažery BOZP.