užitečný materiál

V této podsekci webových stránek najdete pokyny, národní příručky, animované dokumenty a odkazy na zajímavé iniciativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bulharsko

Návrh kodexu osvědčených postupů v otevřené těžbě vydaný ILO a přeložený do bulharštiny

Česká republika

https://www.mpsv.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci-1
https://www.bozpinfo.cz/kategorie/normy-csn

Maďarsko

Polsko

https://energiapress.pl/news/8/po-co-gornikowi-aparat-ucieczkowy
http://www.streswpracy.pl

Španělsko