Nástroj sebehodnocení

Nástroj sebehodnocení je navržen tak, aby pomohl pracovníkům těžebních malých a středních podniků zkontrolovat základy bezpečnosti a ochrany zdraví se shrnutím základních principů BOZP, právních požadavků, rozdělení nebo rolí, zjednodušených technik hodnocení rizik pro běžná a vznikající rizika těžební činnosti…

Školicí materiál

Školicí materiál je vyvinut tak, aby zaměstnancům těžebního sektoru poskytl základní znalosti a dovednosti, jak chránit sebe a lidi, se kterými pracují při svých každodenních činnostech