Partneři projektu

Rozvoj a podpora měkkých dovedností a kompetencí v oblasti řízení BOZP v těžebních podnicích je společnou odpovědností a hlavním cílem jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Účastníky tohoto projektu jsou klíčoví hráči organizací provozovatelů těžebního průmyslu i dělnického odborového svazu.