Legislativa EU

Evropský těžební průmysl je odhodlán neustále zlepšovat své dokumenty o zdraví a bezpečnosti a v mnoha případech jde nad rámec souladu s právními předpisy v oblasti řízení a přijatých opatření. Sbírka evropských právních předpisů v oblasti BOZP si klade za cíl poskytnout minimální požadavky na BOZP pro těžební činnosti…

Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Užitečný materiál

V této podsekci webových stránek najdete pokyny, národní příručky, animované dokumenty a odkazy na zajímavé iniciativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…

Užitečné odkazy BOZP