Pracovní program se skládá z pěti hlavních úkolů:

Sběr dat pro identifikaci stavu BOZP v těžebním průmyslu (MSP).

Hodnocení potřeb BOZP v těžebním průmyslu.

Vypracování podpůrného materiálu pro propagaci měkkých dovedností a kompetencí BOZP v těžebních malých a středních podnicích

Návrh a webové stránky

Finální rozšíření výsledků projektu