Školicí materiál

Školicí materiál je vyvinut tak, aby zaměstnancům těžebního sektoru poskytl základní znalosti a dovednosti, jak chránit sebe a lidi, se kterými pracují při svých každodenních činnostech. Výcvikový materiál také poskytuje způsoby, jak komunikovat a spolupracovat v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví na vašem pracovišti s cílem udržet všechny zaměstnance sektoru zdravé a bezpečné při práci.

Materiál je připraven v krátkých prezentacích, které pokrývají nejběžnější nebezpečí a rizika, která jsou přítomna v těžebním sektoru, a je uspořádán do následujících tematických sekcí:

Tento materiál lze použít jako samostatný materiál nebo postupovat podle výsledků nástroje sebehodnocení. Zaměstnanec těžebního sektoru je vyzván k zodpovězení otázek týkajících se klíčových kritérií bezpečnosti a ochrany zdraví s cílem určit potřebné dovednosti a úroveň znalostí, které potřebuje k účinnému řízení pracovních rizik na svém pracovišti. Na základě skóre, kterého dosáhnou za jednotlivé otázky; nástroj sebehodnocení navrhne zkontrolovat odpovídající školicí materiál, který je spojen s každou částí. Celkové skóre jejich výkonu bude použito k zobrazení jejich individuálního zlepšení po tréninku.

Záměrem tohoto materiálu je informovat a nenahrazuje školení a konzultace, které by měl zaměstnanec absolvovat pro své pracoviště.