Popis

Projekt se zaměřuje na identifikaci současného stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) těžebního průmyslu v pěti členských státech EU (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Španělsko) za pomoci národních a evropských sdružení a federací těžebního sektoru…

Program projektu

Pracovní program se skládá z pěti hlavních úkolů:

1. Sběr dat pro identifikaci stavu BOZP v těžebním průmyslu (MSP)

2. Hodnocení potřeb BOZP v těžebním průmyslu…

Partneři projektu

Rozvoj a podpora měkkých dovedností a kompetencí v oblasti řízení BOZP v těžebních podnicích je společnou odpovědností a hlavním cílem jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance…